TEKNIK DMR

Sveriges mest flexibla operatör

TEKNIK & INFRASTRUKTUR

Idag ställs nya krav på yrkesradion. Kraven på säkerhet vid ensamarbete skärps kontinuerligt och en bärbar radio ansluten till OrbiGo ger en trygghet för både arbetaren och uppdragsgivaren. GPS-positionering, överfallslarm och Mandown är några funktioner som är viktiga. Med OrbiGo kan du växa flexibelt med en mycket god kostnadskontroll.

En helhetstjänst från OrbiGo är det mest kostnadseffektiva sättet att lösa sitt komradiobehov för framtiden utan behov för initiala investeringar. För företag med geografiskt spridda enheter innebär sammanverkansmöjligheterna kommunikation på ett sätt som tidigare ej varit möjligt. Med vårt digitala nät möjliggörs en högre säkerhet genom kryptering. Kontakta oss på 010-49 49 500 så berättar vi gärna mer om möjligheterna som OrbiGo kan erbjuda för just er verksamhet.

TEKNIK & INFRASTRUKTUR

Vår affärsidé är att erbjuda företag, organisationer och föreningar kommunikationstjänster i abonnemangsform med möjlighet till rikstäckande kommunikation och samverkan via digital kommunikationsradio.

OrbiGo erbjuder Nordens första nät för komradio där abonnemangstrafiken bygger på DMR – Digital Mobile Radio – en världsstandard för kommunikation via digital radio.

Nätet är konstruerat med basstationer länkade till varandra. Tillsammans skapar detta det största sammanhängande radionätet i Sverige för yrkesradioanvändare.

OrbiGo´s erbjudande fokuserar på våra större städer, industristäder och huvudvägar, men vi är flexibla och kan erbjuda täckning också på mindre orter där våra kunder finns.

Vi vänder oss till många olika branscher såsom transport, event, bevakningsbolag, industrier, bygg, kommuner, elbolag m.m.

TEKNIKEN DMR I KORTHET

 • KRYPTERAD TRAFIK
 • DMR ÄR EN ÖPPEN STANDARD
 • HÖG LJUDKVALITÉ
 • IP-KOPPLING MELLAN BASSTATIONER
 • LÄNGRE RÄCKVIDD
 • SDS (SMS)
 • LÅS / LÅS UPP EN RADIO TILLFÄLLIGT
 • MÖJLIGHET TILL GPS
 • LARMFUNKTION MED MÅNGA VAL
 • UPP TILL 40% LÄNGRE BATTERITID
 • TVÅ SAMTAL SAMTIDIGT PÅ SAMMA FREKVENS
 • OBEGRÄNSAT ANTAL TALGRUPPER
 • LÄGRE DRIFTKOSTNADER
 • TELEMETRILÖSNINGAR
 • KOMMUNIKATION ÄVEN NÄR MOBILNÄTET ÄR NERE
 • OMEDELBAR KONTAKT MED HELA ARBETSPLATSEN