SÅ-RIKSNÄTET

Vad är nya OrbiGo SÅ-Riksnätet?

Komradio har i årtionden varit en mycket användbar lösning inom åkerinäringen där man kan prata och höra flera samtidigt. Det har varit viktigt ur trafikledningsaspekten men också för trafiksäkerheten.

Nu är det äntligen dags för en ny teknisk plattform där alla dessa goda egenskaper förädlas och tillgängliggörs i en digital värld redo för framtiden. Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med OrbiGo SÅ-Riksnätet tagit fram ett nät för yrkestrafiken som möjliggör att tillgängligheten säkras och yrkestrafiken kan fortsätta kommunicera på enkelt och säkert sätt. Med nya tekniken följer fler funktioner såsom GPS positionering, SMS meddelanden, personlarm med karta till larmcentral och mycket mer.

SÅ-RIKSNÄTET

Vad är nya OrbiGo SÅ-Riksnätet?

Komradio har i årtionden varit en mycket användbar lösning inom åkerinäringen där man kan prata och höra flera samtidigt. Det har varit viktigt ur trafikledningsaspekten men också för trafiksäkerheten.

Nu är det äntligen dags för en ny teknisk plattform där alla dessa goda egenskaper förädlas och tillgängliggörs i en digital värld redo för framtiden. Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med OrbiGo SÅ-Riksnätet tagit fram ett nät för yrkestrafiken som möjliggör att tillgängligheten säkras och yrkestrafiken kan fortsätta kommunicera på enkelt och säkert sätt. Med nya tekniken följer fler funktioner såsom GPS positionering, SMS meddelanden, personlarm med karta till larmcentral och mycket mer.

ULRIC LÅNGBERG
Box 7248, 103 89 STOCKHOLM
Kungsgatan 24, 6 tr
e-post:ulric.langberg@akeri.se
webb: www.akeri.se

Våra kontaktuppgifter


 

 

Servicegatan 1, 941 51 Piteå

010-49 49 500

info@OrbiGo.se