Select Page

OM OSS

Läs mer om OrbiGo som företag här

OM ORBIGO

OrbiGo är en av Sveriges & Norges största operatör för privata yrkessektorn inom digital kommunikationsradio i nätverk.

Affärsidén är att erbjuda företag, organisationer och föreningar kommunikationstjänster i abonnemangsform med möjlighet till utökad täckning, där kunden behöver det och samverkan via digital kommunikationsradio.

DMR nätet är konstruerat med basstationer länkade till varandra med automatisk roaming.

Vi erbjuder:

  • Samverkanskanaler, per region, län, bransch eller vad du önskar.
  • Täckning där du behöver det
  • GPS positionering av dina enheter
  • Personlarm, ensamarbetarlarm internt eller till larmcentral
  • Gemensamma statusmeddelanden för ditt företag eller din bransch.
  • Port/grindöppningar, fjärravläsningsfunktioner
  • m.m

OM FÖRETAGET

OrbiGo ägs av Zodiac Sverige AB, Christer Öhman Invest AB och G Carlson Company Invest AB.

Med vår sammalagda erfarenhet (över 90 år) inom komradio och telekom har vi nu byggt det bästa av flera världar och skapat OrbiGo.

Med komradions snabbhet, mobilens enkelhet, personlarmets säkerhet och växellösningarnas flexibilitet får du nu ett komplett system för din verksamhet och ”allt-i-ett”.

Detta tillsammans med komradions stryktålighet, vattentålighet och design klarar utrustningen både tuffa tag och användning med handskar.

Företaget grundades 2010 med Stockholm som grund och har succesivt byggts ut efter våra kunders behov.

Affärsiden och målsättningen är att OrbiGo ska finnas i hela Sverige men även i våra Skandinaviska länder.