FRO

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

FRO
Box 2229, 103 15 STOCKHOLM

Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730
Webb: www.fro.se

 

FRO

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

FRO
Box 2229, 103 15 STOCKHOLM

Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730
Webb: www.fro.se

 

ORBIGO FRO

Abonnemangsform framtagen tillsammans med FRO

OrbiGo och FRO har ingått ett samarbete och skapat ”OrbiGo FRO Riksnätet” I OrbiGos digitala komradionät har FRO fått helt egna talgrupper både centralt och lokalt per region.

Då FRO är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade som bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap har OrbiGo gått in och subventionerat abonnemangspriserna enligt nedanstående prislista.

Produkt

Pris ut exkl moms

FRO Prov-Demo abonnemang år 1:

750 kr/år inkl.moms (63 kr /mån)

FRO Standard abonnemang år 2 och framåt:

1.500 kr / år inkl. moms (125 kr/mån)

I abonnemanget ingår 1st talgrupp, Larm, Individanrop, SMS, GPS, Täckning där OrbiGo finns.
Beställning av Ny lokal talgrupp kan göras av varje regionsansvarig/ordförande till en årlig kostnad av 995 kr.

RADIOPRISER VID HYRA & KÖP

Namn

12 mån hyra

36 mån hyra

60 mån hyra

Köp

Hytera (PD685GMD)

535 kr

182 kr

117 kr

5.995 kr

Robust, med display (PD785)

639 kr

211 kr

131 kr

6.995 kr

Hytera (PD795 Atex)

1.181 kr

390 kr

243 kr

12.995 kr

Fordonsradio (MD785)

639 kr

211 kr

131 kr

6.995 kr

RADIOPRISER VID HYRA & KÖP

Namn

12 mån hyra

36 mån hyra

60 mån hyra

Köp

Hytera (PD685GMD)

535 kr

182 kr

117 kr

5.995 kr

Robust, med display (PD785)

639 kr

211 kr

131 kr

6.995 kr

Hytera (PD795 Atex)

1.181 kr

390 kr

243 kr

12.995 kr

Fordonsradio (MD785)

639 kr

211 kr

131 kr

6.995 kr

Önskar du OrbiGo på din ort?


 

 

Box 2229, 103 15 STOCKHOLM

Besök: Lilla Nygatan 14

Tel: 08-52807730

www.fro.se